top of page
image1 (1).jpeg

Behandling og Metode

I vores arbejde med eleven, er behandlingsarbejdet tilrettelagt individuelt, med udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer, diagnoser, personlige profil, familiens baggrund, samt vores kendskab og erfaringer med eleven.
I arbejdet med eleven og familien har vi fokus på ressourcer, anerkendelse, støttende strukturer og rammer i elevens liv. 
Vores hverdag er sammensat af nøgleordene: struktur, genkendelighed, forudsigelighed og tydelighed kombineret med en tæt kontakt og et tillidsfuldt relationsarbejde, det ser vi som forudsætningerne for at skabe ro, tryghed, trivsel og lyst til at modtage undervisning.
I behandlingsarbejdet har vi fokus på relationen og derigennem på nervesystemet og hvordan nervesystemet fungerer i samspil mellem mennesker og hvordan vi bevidst kan berolige vores eget og hinandens nervesystemer. 
En proces der i høj grad foregår nonverbalt og kræver nænsomhed, langsommelighed og respekt for den enkeltes grænser.
Gennem nærvær, anerkendelse og accept af den enkelte, føler barnet sig mødt, forstået og accepteret, det mener vi skaber elever, der føler deres person har betydning og oplever følelsen af, at være værdsat i fællesskabet.
OG dermed sker der udvikling og læring!

Behandling og Metode: About Us
bottom of page