top of page

Skolevægring

201034369_157654873053712_82196059321958

Skolevægring kan have mange årsager, men ofte har der været en længere periode med mistrivsel bag. Det begynder tit med mindre problemstillinger, som barnet/den unge måske ikke får delt med nogen (misforståelser eller afvisninger fra kammeraterne, øgede forventninger i det sociale samspil eller faglige udfordringer), der leder til flere og flere fraværsdage. 

Årsagerne til, at børn udvikler skolevægring er mange. De kan være stressede eller overbelastede, på grund af mangel på sammenhæng mellem forventninger og kompetencer. De kan også være sent diagnosticeret med Autisme/ASF, lide af angst, OCD, depression eller andre psykiske forstyrrelser. De kan have en mobbehistorik bag sig. Der har været mange skoleskift. Der kan være samarbejdsproblemer i netværket eller turbulens i familien. Hvert barn og familie har sin historie og sit behov for hjælp.                                                                                         

Målgruppen for tilbuddet er børn og unge, som mistrives - og viser tegn på begyndende eller har udviklet skolevægring.  Fælles for dem er, at de udviser belastningssymptomer og der er ofte opstået et højt konfliktniveau i skole og/eller hjem.

Behandling

På Stedet er vores individuelle behandlingsarbejde i forhold til barnet, at etablere tillid og en relation, der kan danne bro til det videre arbejde. Dette gøres bedst, der hvor barnet er trygt, - i hjemmet. 

På Stedet er der tilknyttet en uddannet pædagog og familieterapeut med mange års erfaring. Erfaringen kommer bla. fra behandlingshjem og behandlingsskole og med specifik erfaring i arbejdet med børn, der har udviklet skolevægring. 

Forældrene har ofte oplevet at stå i et spændingsfelt med pres fra skolen og kommunen, om at skulle motivere deres barn til at møde i skole. Samtidig kan de føle magtesløsheden og frustrationen over ikke at kunne få deres barn afsted. 

Vi på Stedet anser forældrene, som de vigtigste samarbejdspartnere, når skolevægring og isolation skal brydes.

Derudover prioriterer vi et tæt samarbejde med sagsbehandlere og PPR.

Stedet er et lille behandlings og specialundervisnings tilbud, hvor vi prioriterer et nært overskueligt miljø. Hvor vi kender hinanden, hvor der er trygt og rart at være, hvor der er rummelighed og mulighed for at tilrette hverdagen og undervisningen, så den passer til den enkelte elev.


Denne pause fra den pressede hverdag på en stor skole, kan skabe så meget ro og tro på egne evner og værd, at en glidende overgang til almenskolen kan blive en succes. 


Det er dog vores erfaring, at vejen til succes er afhængig af at presset tages fra barnet, både fra skolens, forældrenes og kommunens side. Det er vigtigt, at barnet ikke oplever pres før barnets system er i ro. Det skal foregå i et tempo, hvor barnet kan følge med.

Skolevægring: About Us
bottom of page