top of page

Visitation

Der kan rettes direkte henvendelse til “Stedet” for oplysninger om skolen og ledige pladser.

Visitation foregår efter aftale med “Stedets” leder, Maria S. Thomsen og sagsbehandler fra den pågældende kommune. Herefter vil den samme kommunes skolemyndighed skulle inddrages med henblik på en vurdering og visitation til specialundervisning, efter § 32, stk. 1, nr. 5 eller 8, i barnets lov og folkeskole loven § 3, stk. 2, på baggrund af pædagogisk-psykologisk rådgivning efter folkeskolelovens § 12, stk. 2..

Forinden optagelse indhenter “Stedet” relevante oplysninger om eleven.

Der afholdes indskrivningsmøde med anbringende kommunens sagsbehandler og forældre til den enkelte elev.

Inden skolestart besøger eleven skolen og hilser på personalet og særligt gruppen og kontaktpersonen, som eleven skal tilknyttes.

Der udarbejdes kontrakt ved indskrivelse.

Når et barn visiteres og indskrives på “Stedet” siger forældrene samtidig ja til at samarbejde om at hjælpe deres barn bedst muligt.

Visitation: Academics
bottom of page