top of page
image5.jpeg

Undervisning

Undervisningen på ”Stedet” er en helhed mellem behandling og læring – i det vi anser behandlingen som en forudsætning for læring.

Undervisningen på “Stedet” foregår med primært boglige fag før frokost, og mere praktiske fag efter frokost.

Skoledagen starter kl. 8.15 med gennemgang af dagen, derefter fagfaglig undervisning, som er planlagt med to moduler med en pause imellem, derefter frokostpause og efter frokost endnu to moduler med pause imellem. Skoledagen slutter kl. 14.30 mandag-torsdag, fredag kl. 13.00.


Vi planlægger undervisningen ud fra den enkelte elevs ressourcer og formåen. Undervisningen er i høj grad differentieret – både i forhold til det faglige, men også i forhold til metode.

Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love og de af undervisningsministeriets fastsatte regler om undervisning i private skole m.v.

Undervisning: About Us
bottom of page