top of page
welcome-sign.jpg

Stedet Behandlings- og specialundervisnings-tilbud

Om skolen

Vi er et lille privat Behandlings- og specialundervisningstilbud, hvor undervisning og behandling går hånd i hånd. Skolen er beliggende på et nedlagt landbrug, tæt ved skov, marker og vand. 
Det nære og hjemlige miljø er med til at skabe en rolig og tryg atmosfære for elever og voksne, som danner rammerne for en god skoledag.
“Stedets” formål er at drive en skole for børn, der har behov for særlig støtte i den indlæringsmæssige indsats. Eleverne er børn, der har svært ved at begå sig i den almindelige folkeskole – både fagligt og socialt.
Skolens formål er, at give eleverne et trygt indlæringsmiljø, hvor de voksne sætter rammen og strukturen, således at eleverne oplever tryghed, troværdighed og stabilitet og derigennem en gensidig tryg relation mellem børn og voksne, som giver eleven mulighed for at udvikle sig.
Skolens tilgang til eleverne tager udgangspunkt i udviklingen af eleven i gennem den tætte relation og trygge strukturerede ramme.

Skolen: About Us
bottom of page