top of page

Værdigrundlag

image3.jpeg

Vi anser nærvær for at være helt centralt i vores forhold til hinanden. 
Nærvær betyder at være til stede med hele sin opmærksomhed i nuet. Nærvær bidrager til at styrke relationer over tid og medvirker til at skabe den tillid og tryghed, der bidrager til forudsætningen for, at udvikling kan finde sted. 
Dette gøres gennem nærvær, anerkendelse og accept af den enkelte. Barnet skal føle sig mødt, forstået og accepteret og herigennem skabes relationen.
Relationen er derfor nødvendig og skaber fundamentet for det videre pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde.

Værdigrundlag: About Us
bottom of page