top of page
image0.jpeg

Målgruppe

Stedet er et Behandlings- og specialundervisningstilbud fra 0. til og med 9. klasse. Tilbuddet er rettet til børn, der har brug for særlig og målrettet støtte i indlæringen, der ikke kan imødekommes i den almindelige folkeskole.
Elever som er pædagogisk behandlingskrævende, og har behov for særligt tilrettelagt undervisning og behandling.
Børn og unge der i mere eller mindre grad har faglige, sociale og emotionelle udfordringer.
Vi indskriver elever med forskellige diagnoser så som autisme, ADHD, ADD, angstproblematikker og skolevægring.
Målgruppen er normalt begavede elever og elever med lettere nedsat kognitivt funktionsniveau.
Barnet skal være i stand til at danne relation til de voksne, da det er en forudsætning i vores arbejde for at skabe udvikling, samtidig skal barnet have mod på fælleskabet, i deres tempo og ud fra deres ressourcer.

Målgruppe: About Us
bottom of page